De samenwerkende entiteiten van het waterbeheer bij het veiligheid van dammen en reservoirs dienen geaccrediteerd te zijn door ENAC.

Het Ministerie van Ecologische Transitie en Demografische Uitdagingen zal binnenkort een ministeriële ordonnantie publiceren waarin de voorwaarden worden vastgesteld voor het verkrijgen van de titel van samenwerkende entiteit van de wateradministratie op het gebied van controle van de veiligheid van dammen en hun reservoirs. Deze entiteiten zullen gemachtigd zijn om samen te werken met de bevoegde overheid, in dit geval met de Algemene Directie Water, bij technisch gespecialiseerde controlewerkzaamheden met betrekking tot de veiligheid van dammen en reservoirs.

Onder de vereisten die zijn vastgelegd in de verordening, zal het ministerie eisen dat aanvragers worden geaccrediteerd door ENAC, de Nationale Accreditatie-Entiteit, op basis van de vereisten van de ISO / IEC 17020-norm. Met dit doel hebben ENAC en de Algemene Directie Water nauw samengewerkt om aanvullende eisen te definiëren die de normvereisten aanpassen aan de uit te voeren activiteit en de specifieke behoeften van het ministerie.

In dit verband zal Teodoro Estrela, directeur-generaal van Water, het genoemde project van ministeriële ordonnantie voorstellen op een conferentie die plaatsvindt op woensdag 18 januari. Ignacio Pina en Luis Manuel Rodríguez, respectievelijk technisch directeur en hoofd van de afdeling inspectie en controleorganisaties van ENAC, zullen het accreditatieproces van samenwerkende entiteiten op het gebied van controle van de veiligheid van dammen en reservoirs uitleggen.

Samenwerking met de overheid

Ondersteuning bieden aan verschillende overheden bij het definiëren en ontwerpen van accreditatieschema’s die zijn afgestemd op hun behoeften, is een strategische activiteit voor ENAC die door regelgevers steeds meer wordt gewaardeerd om een effectieve uitvoering van hun beleid op het gebied van nalevingsevaluatie te bereiken. Momenteel maken meer dan 200 nationale en regionale bepalingen, evenals meer dan 100 op Europees niveau, accreditatie deel uit om de betrouwbaarheid van producten en diensten te waarborgen, veilige markten te ontwikkelen en consumentenbescherming te versterken op uiteenlopende gebieden zoals industriële veiligheid, volksgezondheid, cyberbeveiliging, voedselcontrole en milieubescherming. In het specifieke geval van de watersector dragen geaccrediteerde en technisch competente evaluators bij aan vertrouwen in adequaat beheer van vervuiling, controle en milieubescherming en van wateren. Om die reden maakt de publieke sector steeds vaker gebruik van accreditatie als hulpmiddel om de veiligheid en integriteit van conformiteitsevaluatieactiviteiten te waarborgen.