Het verlies van gegevens door de brand in het datacenter van OVH in Straatsburg

2021 is nog steeds in volle gang. Een brand in een van OVH’s datacenters in Straatsburg heeft een grote digitale blackout veroorzaakt voor miljoenen websites die daar gehost worden. De provider is een van de grootste providers in Europa, in feite had het OVH SBG-2 datacenter een capaciteit van meer dan 30.000 dedicated servers.

De gevolgen van de brand zijn rampzalig geweest voor veel bedrijven in heel Europa, en ook veel bedrijven in Spanje zijn getroffen. Verlies van gegevens die nooit meer kunnen worden hersteld, gekoppeld aan het feit dat veel bedrijven geen rampherstelplannen hadden en geen reservekopieën hadden, of dat deze kopieën zich op dezelfde server bevonden als die welke door de brand is getroffen.

De betrokken klanten variëren van kleine websites, tot klanten met complexere Vmware private cloud-infrastructuren, tot populaire videogameservers zoals MineCraft.

OVH heeft te allen tijde melding gemaakt van het incident, dat alleen heeft geleid tot materiële schade en alle apparatuur is veilig. Zelfs OVH’s eigen oprichter, Octave Klaba, heeft op Twitter uitgelegd dat twee van zijn datacenters, SBG2 en SBG3, volledig zijn verwoest door de brand. OVH’s server status website vermeldt niet langer SBG-2 en SBG-3.

Het OVH-platform biedt een veelheid aan telecommunicatie- en cloud computing-diensten aan bedrijven in heel Europa. De brand in het datacentrum heeft geleid tot een onomkeerbaar verlies van gegevens voor veel van deze bedrijven die niet over de nodige back-ups of “Disaster Recovery”-plannen beschikten.

Geleidelijk aan worden veel Europese servers gereactiveerd vanuit de beschikbare back-ups of noodplannen, maar het proces zal traag verlopen totdat de algemene uitkomst van het incident bekend is. Net als bedrijven en webdiensten die voor altijd zouden kunnen verdwijnen.

Dit herinnert ons aan het belang van back-ups buiten het datacenter. Een datacentrum of gegevensverwerkingscentrum (DPC)…
die onze gegevens herbergt of de rampherstelplannen die echt belangrijk zijn voor elk bedrijf. Hulp nodig? Vul dit formulier in voor meer informatie over Backup en Disaster Recovery.

OVH heeft een officieel bericht over de brand in het gebouw in Straatsburg gepubliceerd, dat hieronder is weergegeven:

Brand in OVH-gebouw in Straatsburg

Per 10 maart 2021 – 21:00 (CET)

Achtergrond:

 • Op woensdag 10 maart 2021, om 00:47, brak er brand uit in een kamer in SBG2, een van de vier datacenters van OVHcloud gelegen in Straatsburg.
 • De brand werd vroeg in de ochtend geblust.
 • Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.
 • De brand heeft hoofdzakelijk het SBG2-datacentrum verwoest en gedeeltelijke schade toegebracht aan het SBG1-datacentrum, waar vier van de twaalf ruimten door brand werden verwoest. De andere twee OVHcloud datacenters in Straatsburg, SBG3 en SBG4, werden niet getroffen door de brand, maar blijven voorlopig gesloten.
 • De installaties in Straatsburg vallen niet onder de Seveso-verordening.
 • De oorsprong van de brand wordt reeds geanalyseerd en de bevoegde autoriteiten hebben een onderzoeksprocedure ingeleid om de oorzaken vast te stellen.

Acties ondernomen door OVHcloud:

 • Onze technische en verkoopteams over de hele wereld zijn sinds gisteren bezig onze klanten te informeren en de onbeschikbaarheid van onze datacenters in Straatsburg te beperken.
 • Octave Klaba, de oprichter van het bedrijf, is met de industriële en technische teams van het bedrijf naar de bouwplaats gereisd.
 • Voor real-time informatie over de evolutie van de situatie:
 • Bijbehorende taak: http://travaux.ovh.net/?do=details&id=49484
 • Twitter: https://twitter.com/OVHcloud_ES
 • In de komende uren zullen wij een nieuwe mededeling voor onze klanten publiceren, evenals een reeks FAQ om de meest voorkomende vragen te beantwoorden.
 • Om de behandeling van uw verzoeken te vergemakkelijken, raden wij u aan een supportticket aan te maken vanuit uw klantenzone of ons helpcentrum te raadplegen.

OVHcloud’s drie prioriteiten:

 1. Reserve-infrastructuren in andere OVHcloud-datacentra voor getroffen klanten. In onze datacentra in Roubaix en Gravelines hebben wij een voorraad nieuwe servers die klaar staan om aan de meeste getroffen klanten te worden geleverd. In de komende weken zullen wij de beschikbaarheid in deze datacentra verder versterken met de productie van bijna 10.000 nieuwe servers. Wij zullen zo spoedig mogelijk meer informatie over deze procedure aan de betrokken klanten verstrekken.
 2. Beveiliging van de locatie in Straatsburg. OVHcloud heeft al toegang tot de site en zal deze saneren en vervolgens de stroom- en netwerkvoorziening van de resterende drie datacenters herstellen.
 3. Samen met onze klanten zullen wij de gevolgen voor de diensten die in de getroffen datacenters worden gehost, blijven evalueren om in elk geval de beste oplossing te vinden.

OVHcloud doet er alles aan om de continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten te garanderen:

 • Wij werken aan een plan om de activiteit te hervatten en het netwerk in de drie niet (SBG3 en SBG4) of gedeeltelijk (SBG1) getroffen datacenters zo snel mogelijk te herstellen.
 • Wij raden u aan bijzondere aandacht te besteden aan inkomende e-mails, aangezien in tijden van crisis kwaadaardige activiteiten (phishing, spam, uitnodigingen, enz.) in aantal toenemen. Wij moeten waakzamer zijn dan ooit om deze frauduleuze handelingen op te sporen.

Impact voor onze activiteiten:

 • Wij zijn de gevolgen van dit incident nog aan het evalueren, vooral voor de klanten van wie de gegevens werden gehost in het datacenter dat door de brand werd verwoest.
 • VOIP-webdiensten in Frankrijk zijn niet getroffen.
 • Al onze diensten die worden gehost in onze andere datacentra in Frankrijk en andere landen over de hele wereld (waarvan 15 in Europa) blijven volledig operationeel.

Onze missie is om klanten een optimale kwaliteit van dienstverlening te bieden ter ondersteuning van hun online activiteiten. Wij zijn ons dan ook ten volle bewust van het vitale belang van deze diensten voor hen allen. Onze oprechte excuses voor het ongemak dat deze brand voor u heeft veroorzaakt of nog veroorzaakt. Wij verbinden ons er tevens toe zo duidelijk en regelmatig mogelijk informatie te verstrekken over de oorzaken en de omvang van deze gebeurtenis.

Tenslotte analyseren wij ook de gevolgen voor het milieu en volgen wij in samenwerking met de bevoegde autoriteiten de nodige procedures om de afwezigheid van verontreiniging te bevestigen. In dit stadium kunnen we bevestigen dat de omwonenden geen gevaar lopen.

Wij blijven de gevolgen van dit incident voortdurend evalueren. Wij zullen zo spoedig mogelijk en op zo transparant mogelijke wijze informatie verstrekken over de voortgang van ons onderzoek en over de oplossingen die wij onze klanten ter beschikking stellen.

U kunt al onze communicatiekanalen raadplegen, waaronder ons platform voor het traceren van incidenten, waar wij realtime-informatie over de ontwikkeling van de situatie zullen publiceren.

(Interventie: http://travaux.ovh.net/?do=details&id=49484)

10 maart 2021 – 11:00 (CET)

Op woensdag 10 maart 2021, om 00:47 uur, is brand uitgebroken in SBG2, een van onze vier datacenters in Straatsburg. Wij willen erop wijzen dat deze faciliteit niet onder de Seveso-verordening valt.

De brandweer is onmiddellijk ter plaatse gegaan om de teams te evacueren en de uitbreiding van de brand te beperken. Om 02:54, hebben ze het terrein en de omtrek volledig afgesloten. Om 04.09 uur had het vuur SBG2 al verwoest en bleef het een risico vormen voor naburige datacenters. De brand werd uiteindelijk door de brandweer onder controle gebracht. Sinds 05.30 uur is de toegang tot het terrein om voor de hand liggende veiligheidsredenen verboden, en het terrein blijft onder prefectoraal toezicht. Het vuur is nu volledig geblust. Gelukkig zijn er geen gewonden te betreuren, noch onder onze teams, noch onder de brandweerlieden en het personeel van de prefectuur, die wij willen bedanken voor hun voorbeeldige werk.

OVHcloud heeft vijftien operationele datacenters in Europa, en onze technische en verkoopsteams doen hun uiterste best om een oplossing te bieden aan getroffen klanten door het implementeren van diensten om de onbeschikbaarheid van onze datacenters in Straatsburg te verzachten. Onze missie is om klanten een optimale kwaliteit van dienstverlening te bieden ter ondersteuning van hun online activiteiten. Wij zijn ons dan ook ten volle bewust van het vitale belang van deze diensten voor hen allen. Onze oprechte excuses voor het ongemak dat deze brand voor u heeft veroorzaakt of nog veroorzaakt. Wij streven er ook naar zo duidelijk mogelijke informatie te verstrekken over de oorzaken en de omvang van deze gebeurtenis.

We evalueren momenteel de gevolgen van dit incident. Wij zullen zo spoedig mogelijk en op zo transparant mogelijke wijze informatie verstrekken over de voortgang van ons onderzoek en over de oplossingen die wij onze klanten ter beschikking stellen.

U kunt al onze communicatiekanalen raadplegen, met inbegrip van ons platform voor het traceren van incidenten (travaux.ovh.com, en de bijbehorende taak), waar wij in real time informatie zullen publiceren over de ontwikkeling van de situatie.