Hoe gegevens veiligere wegen creëren

Hoewel we ons nu in het jaar 2023 bevinden, blijft verkeersveiligheid wereldwijd een kritische kwestie voor de volksgezondheid. Elk jaar sterven er wereldwijd meer dan 1,3 miljoen mensen als gevolg van verkeersongevallen, en nog eens een veel groter aantal lijdt aan langdurige verwondingen.

Dit probleem doet zich vooral voor in stedelijke omgevingen, waar het steeds toenemende verkeer als gevolg van voortdurende verstedelijking leidt tot toenemende verkeersopstoppingen. Het wordt verwacht dat tegen 2050 meer dan 80% van de wereldbevolking in steden zal wonen.

Stedelijke wegen zijn overbelast en worden sneller beschadigd dan ze kunnen worden gerepareerd. Als we daarbij toenemend verkeer en de slechte staat van de weginfrastructuur optellen, zoals kuilen en scheuren, is de veiligheid altijd in gevaar.

De uitdaging is enorm, maar er is een oplossing. Gegevens hebben het potentieel – en zijn in feite al bezig – om de ernstige verkeersveiligheidsproblemen aan te pakken waarmee we worden geconfronteerd.

Het potentieel van verbonden voertuiggegevens vrijmaken

Gemeenten en lokale overheden staan onder enorme druk om onze wegen veiliger te maken, maar ze kunnen niet repareren wat ze niet weten dat kapot is.

Zonder transparantie over wat er echt 24 uur per dag op de wegen gebeurt, zal elke poging om deze te verbeteren afhangen van real-time gegevens en zonder dergelijke gegevens zal er weinig vooruitgang worden geboekt in het oplossen van het probleem van de verkeersveiligheid.

Maar we zijn op een punt gekomen waarop dit niet langer het geval hoeft te zijn. Verbonden voertuigen, die al geruime tijd op de routekaart van de mobiliteitssector staan, rijden al op onze wegen en helpen ons deze veel beter te begrijpen.

We gebruiken momenteel deze voertuigen en hun sensoren om anonieme en geaggregeerde gegevens over de wegen in realtime te verzamelen. Gegevens variërend van harde remmen tot de toestand van de wegen, het verkeersvolume en de snelheid van voertuigen. We hebben een enorme hoeveelheid gegevens en hier komt AI om de hoek kijken, die bergen informatie verwerkt en ons helpt deze om te zetten in praktische kennis.

En wat kunnen we doen met onze resultaten? We kunnen kruispunten benadrukken die gevoelig zijn voor ongevallen, infrastructuurzones die vaak verstoppingen veroorzaken, en zelfs voorspellend onderhoud van wegen mogelijk maken dat tijd, geld en levens kan besparen.

Met gegevens kunnen we de realiteit van onze wegen laten zien aan lokale overheden en verkeersautoriteiten, en hen helpen verkeersveiligheidsmaatregelen te ontwikkelen op basis van realtime verzamelde informatie.

Gegevens zijn de nieuwe olie, de motor die de positieve evolutie van onze wegen en de toekomst van intelligente stedelijke planning drijft.

De stad van de toekomst opbouwen

Als we willen zien hoe een stad haar weginfrastructuur kan herbouwen in naam van de veiligheid, moeten we kijken naar de Nederlandse stad Alkmaar.

Terwijl een derde van de stad volledig opnieuw wordt ontworpen, wordt Alkmaar de belichaming van de ontwikkeling en toepassing van nieuwe stedelijke plantechnologieën, een project waar we bij Bridgestone Mobility Solutions trots deel van uitmaken.

Als de zichtbaarheid van verkeersproblemen een van de belangrijkste redenen is waarom deze blijven bestaan, bewijst Alkmaar dat we met sensoren en realtime gegevensverzameling niet alleen kunnen zien wat er op dit moment op de wegen van de stad gebeurt, maar ook kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Terwijl stedenbouwkundige planning tot nu toe was gebaseerd op kaarten en verkeersvolume, probeert Alkmaar de contextuele factoren van alle weggebruikers te begrijpen.

De bijdrage van Bridgestone Mobility Solutions aan deze inspanningen bestaat uit het gebruik van gegevens van alle voertuigen in de stad om realtime remmen te detecteren en te observeren, en te bepalen waar, wanneer en waarom mensen op de rem drukken. En we zijn in staat om deze gegevens in realtime te observeren, waardoor beleidsmakers onmiddellijk inzicht krijgen in waar de risico’s voor de veiligheid liggen.

De kracht van samenwerking ontsluit kennis over gegevens

Alkmaar is niet alleen een schitterend voorbeeld van hoe gegevens kunnen helpen bij het herbouwen van een stad naar een betere toekomst, het is ook een uitstekend voorbeeld van waarom veiligere wegen de samenwerking vereisen van de publieke en private sector.

Bij Bridgestone Mobility Solutions werken we samen met verschillende toonaangevende partners in de sector, zoals Microsoft en Analyze (van KBenP), samen met de stad Alkmaar, om de verkeersveiligheid te verbeteren en de stad te moderniseren voor de toekomst.

Gegevens zijn de sleutel, maar Alkmaar bewijst dat een progressieve benadering van gegevensuitwisseling maximale waarde zal bieden aan de steden van de toekomst. Div>

Exit mobile version