Hybride cloud is de voorkeurskeuze van Europese CIO’s

NetApp onderzoekt 750 CIO’s in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over cloudadoptie, beveiliging en GDPR.

NetApp presenteert de resultaten van zijn eerste Europese Cloud Adoption Survey. Uit de antwoorden op de enquête, die werden verzameld onder 750 CIO’s en CTO’s in Duitsland, Frankrijk en het VK, kwam de cloud naar voren als de technologietrend met de hoogste niveaus van adoptie. Meer dan de helft van de respondenten in elk land geeft aan combinaties van private en publieke clouds te gebruiken (69% in Duitsland, 61% in Frankrijk en 58% in het VK). Ook noemde meer dan de helft van de respondenten veiligheid, efficiëntie, gebruiksgemak en flexibiliteit als de belangrijkste redenen om voor de cloud te kiezen, wat erop duidt dat het vertrouwen in leveranciers van clouddiensten blijft groeien. Bovendien zijn opslag en back-up de belangrijkste toepassingen van de cloud in alle onderzochte landen.

De bevindingen van de enquête zijn onder meer:

De meerderheid van de respondenten in alle drie de landen geeft de voorkeur aan hybride clouds. On-premises dienstverleners genieten de voorkeur van de respondenten als het gaat om hybride clouds, waarbij 26% van alle respondenten in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zegt de voorkeur te geven aan hybride clouds. Hyperscale clouds (18%) en grote internationale systeemintegratoren (17%) hebben de volgende voorkeur. Slechts 3% van de respondenten zegt geen gebruik te maken van cloud-diensten of zit nog in de planningsfase. Deze “sceptici” passen niet in een duidelijk profiel en zijn te vinden in bedrijven van elke omvang, bedrijfstak en positie in hun sector.

Beveiliging en de cloud gaan hand in hand: Hoewel beveiliging lang een belangrijke rem is geweest op de ontwikkeling van de cloud, blijkt uit deze studie dat in de grootste landen van Europa op dit gebied veel vooruitgang is geboekt. Van de ondervraagden gaf 56% aan dat beveiliging een belangrijke motivatie is om over te stappen op de cloud. Dit wijst erop dat het toevertrouwen van gegevens aan aanbieders van clouddiensten niet langer wordt gezien als een potentieel veiligheidsrisico. Bovendien worden flexibiliteit en kostenbesparingen in alle drie de landen als andere topmotivaties genoemd, met respectievelijk 55% en 54%. Gebruiksgemak is een zeer belangrijke reden in Frankrijk (61%) en het VK (50%), maar minder in Duitsland (46%), waar gegevensbescherming vaker wordt genoemd (53%).

Opslag en back-up zijn de belangrijkste toepassingen van de Cloud… maar er zijn er nog veel meer. In het VK noemde 56% van de respondenten opslag, 51% databases, en ongeveer 40% data-analyse, disaster recovery en SaaS-diensten. In Duitsland was opslag de derde belangrijkste activiteit (60%), met databases op de vierde plaats (57%), gevolgd door disaster recovery (50%) en SaaS-diensten. In Frankrijk komen databanken (56%) en opslag (53%) respectievelijk op de derde en vierde plaats. Andere opties, zoals werken op afstand, samenwerkingstools, gegevensanalyse, SaaS en noodherstel, werden door de respondenten in Frankrijk voor minder dan 40% gebruikt.

Gegevensvoorschriften blijven een uitdaging. Hoewel een groot deel van de respondenten ervan overtuigd is dat zij de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de EU, die op 25 mei 2018 in werking treedt, “gedeeltelijk”, “goed” of “volledig” begrijpen, geeft een aanzienlijk aantal respondenten toe “niet te weten wat de GDPR is”: 10% in het VK, 9% in Frankrijk en 8% in Duitsland.

“Toonaangevende bedrijven gebruiken de cloud om innovatie te bevorderen. Om succesvol te zijn, moeten ze keuze, controle en flexibiliteit hebben”, zegt Martin Warren, NetApp’s EMEA Marketing Director voor Cloud Solutions. “Bedrijven moeten kunnen kiezen waar ze hun workloads onderbrengen en ze vooral flexibel kunnen verplaatsen tussen verschillende clouds om echt een hybride cloud te hebben. Zij moeten inzicht hebben in de kosten, de prestaties en de locatie van gegevens om gedurende de gehele levenscyclus van gegevens passende en conforme zakelijke beslissingen te kunnen nemen. Ondernemingen willen ook ten volle profiteren van de economische voordelen van de cloud. Wij hebben oplossingen en strategieën om dit alles te verwezenlijken.

Olaf Fischer, Claranet’s Managing Director voor Duitsland, voegt hieraan toe: “Het resultaat laat ons zien dat partnerschappen een sleutelelement zijn in het leveren van cloud-diensten aan de eindgebruiker. Onze rol in dit proces is duidelijk: bedrijven eisen een breed spectrum van diensten, geleverd op het hoogste niveau en met maximale veiligheid. Tegelijkertijd gaan de innovaties zeer snel. Met hybride clouds op basis van NetApp Private Storage zetten we de deur open naar next-generation dataservices die klanten volledig inzicht bieden in de datalocatie en integratie met publieke clouds, alles in overeenstemming met de bestaande regelgeving.

“Gesprekken met onze klanten onderstrepen deze bevindingen alleen maar”, zegt Gregg Mearing, directeur Managed Services van Node4: “Alle bedrijven zijn voortdurend op zoek naar optimalisatie van hun kostenstructuren. Flexibiliteit is echter even belangrijk. Eerlijk gezegd willen onze klanten niet worden beperkt door fysieke faciliteiten, maar ze willen ook niet worden beperkt door publieke clouds. NetApp Data Fabric is een elegante oplossing die bedrijven de mogelijkheid biedt om beide soorten clouds naar behoefte te gebruiken en die 100% integratie met ons managed services-portfolio biedt, en dat alles met vrijwel geen investeringen in infrastructuur.

NetApp biedt Data Fabric om de waarde van data in de cloud te optimaliseren, zowel voor klanten die over on-premise clouds beschikken en klaar zijn voor de overstap naar de publieke cloud, als voor klanten die al hybride clouds gebruiken of volledig in publieke clouds zijn geïmplementeerd.

Het NetApp-onderzoek, dat enquêtes omvatte onder 750 CIO’s in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, werd in december 2016 uitgevoerd door Opinion Matters.