IT-dienstenbedrijven noteren hoogste jaar-op-jaar groei sinds 2006

In 2022 bedroeg de gemiddelde groei van de omzet van bedrijven die IT-diensten verlenen 17,7%, waarden die volgens de VASS Group worden teruggebracht tot 15,1% als het effect van de inflatie buiten beschouwing wordt gelaten.

De ICT-dienstensector blijft groeien als een van de steunpilaren van de Spaanse economie. In de periode mei 2022 – mei 2021 hebben IT-dienstenbedrijven met een omzetstijging van 24,8% de hoogste jaar-op-jaargroei sinds januari 2006 laten optekenen.

Dit is een van de belangrijkste conclusies van de laatste uitgave van de maandelijkse barometer TIC Monitor, die gezamenlijk door VASS en het Centre for Economic Forecasting CEPREDE is opgesteld, en waarin ook de nadruk wordt gelegd op het goede tempo van de omzet dit jaar, die een stijging van 17,7% te zien geeft, hoewel deze terugloopt tot 15,1% groei als het effect van de inflatie buiten beschouwing wordt gelaten.

“De ICT-sector is een van de meest dynamische op het nationale en internationale toneel. Wij blijven boven de Europese gemiddelden in zowel het scheppen van banen als het genereren van bedrijvigheid. Terwijl andere sectoren hun vertrouwensniveau hebben zien dalen als gevolg van de onstabiele economische context, hebben we in de ICT-sector een zeer positieve eerste helft van het jaar gekend, waarvan we verwachten dat ze in de komende maanden zal blijven consolideren,” zegt Antonio Rueda, directeur van VASS Research en hoofd van TIC Monitor.

De werkgelegenheid in ICT-dienstenbedrijven vertoont dezelfde opwaartse trend. De periode mei 2022 – mei 2021 heeft alle historische records gebroken met een groei van 8,1%. In 2022 bedroeg de groei 7,3%, een cijfer dat veel hoger ligt dan de stijging van 4,9% die de dienstensector dit jaar te zien heeft gegeven.

Bovendien verwacht 66,4% van de ondernemingen dat deze dynamiek van toegenomen werkgelegenheid in september en oktober zal aanhouden. Anderzijds voorspelt 33,4% van de ICT-dienstenbedrijven een aanpassing van het personeelsbestand. De ambitieuze digitaliseringsplannen van het bedrijfsleven en de daarmee gepaard gaande toename van de vraag naar professionals met digitale vaardigheden stemt het grootste deel van de sector echter optimistisch.

Verwachtingen van het bedrijfsleven

Wat de beroepsactiviteit betreft, voorspelt de ICT-monitor van VASS Research eveneens een grote toename. Volgens de indicator zal het ondernemingsklimaat in de komende twee maanden verdubbelen, van de huidige +24,4 punten tot +48,8. Bovendien is de indicator in Spanje voor de tiende achtereenvolgende maand opnieuw beter dan het EU-gemiddelde, dat op +23,6 staat.