T-Systems stimuleert de elektronische administratie van de gemeente Málaga.

T-Systems is gekozen door de gemeente Malaga om elektronisch bestuur te bevorderen in de stad, met als doel burgers en bedrijven in staat te stellen elektronische procedures uit te voeren en tegelijkertijd efficiëntere diensten te bieden. Deze diensten zullen ook toegankelijk zijn via de ontwikkeling van een nieuwe mobiele applicatie. Het project dat is toegewezen aan T-Systems zal helpen bij het bereiken van de doelstellingen van het zero paper-beleid in de openbare administratie en zal voldoen aan de wettelijke naleving van wet 39/2015 betreffende de algemene administratieve procedure van openbare besturen en wet 40/2015 betreffende het juridische kader voor de openbare sector. Met een uitvoeringstermijn van vijf jaar en een waarde van 2.056.245 miljoen euro omvat het initiatief ook de implementatie van het integrale systeem voor elektronische administratieve verwerking SiTAE voor de invoering van het volledige elektronische dossier in de gemeente Malaga en haar autonome organen. Het houdt ook de integratie in van het gemeentelijk elektronisch dossier met alle interoperabiliteitsdiensten die worden aangeboden door de Algemene Administratie van de Staat.